piątek, 21 października 2016

Zmierzch obfitości języków
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, 
seria: Prace Naukowe UŚ w Katowicach, 


Romantyzm w Polsce był epoką szczególną. Wpłynął na światopogląd wielu pokoleń i wciąż funkcjonuje w świadomości narodowej. W oddziaływaniu romantycznej mitologii tkwią korzenie naszych cech narodowych. Marek Piechota, literaturoznawca i filolog, który zajmuje się badaniem twórczości tego okresu, uważa, że obraz, który wynosimy ze szkoły, jest zniekształcony. W swoich publikacjach pochyla się nad zagadnieniami tej epoki, rzuca nowe światło na dobrze znane fakty, a nawet doszukuje się analogii ze współczesnymi i zupełnie aktualnymi problemami.
Pomysł na książkę dojrzewał powoli. Autor od dawna interesował się zagadnieniem wymierania języków naturalnych. Zupełnie odrębnie prowadził badania dotyczące ponadprzeciętnych zdolności językowych naszych czołowych poetów romantycznych. Kiedy dopatrzył się analogii w zagrożeniach, które niosła Wielka Emigracja i dzisiejsza emigracja zarobkowa, a także skrajnie różnych postaw wobec języka (w okresie utraty państwowości język był elementem scalającym naród; w dobie powszechnego globalizmu podlega procesowi ubożenia), znalazł wspólną płaszczyznę dla swych badań. Poliglotyzm wielkich romantyków polskich jest syntezą tych pozornie odległych problemów.
Projekt książki składa się z kilku części. Szkice, które stanowią rdzeń opracowania, to biografie Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego. Nie są to opracowania podręcznikowe. Prezentują mniej znane fakty z życia poetów. Zdradzają, jakie warunki, aspiracje, ale też bezwzględne potrzeby skłaniały ich do intensywnego przyswajania języków. Uzmysławiają także, w jakim stopniu ta znajomość przełożyła się w ich przypadku na umiejętność operowania słowem, kunszt i artyzm. Powyższe rozważania zmuszają czytelnika do zadania sobie pytania, które tylko pozornie jest paradoksalne: czy poeci, którzy żyli w czasach utraty niepodległości i doskonale zdawali sobie sprawę, że ich „świętym obowiązkiem” jest tworzenie w języku polskim, osiągnęliby sukces, gdyby nie posiadali ponadprzeciętnych zdolności językowych i nie byli poliglotami?
Piechota – w żadnym wypadku nie ujmując zasług poetom, którzy stanowią dobro narodowe – stara się odbrązowić ich wizerunki. Przeprowadza między nimi ranking, porównując liczby poznanych języków, stopień zaawansowania, a także umiejętność wykorzystania ich znajomości w procesie tworzenia. Iloma językami zatem władali nasi czołowi poeci? Mickiewicz dwunastoma. Wykładał po francusku i łacinie, klął po rosyjsku. Lirycznie wypowiadał się tylko po polsku. Słowacki nieznacznie mu ustępował. Opanował w różnym stopniu dziewięć języków, w podróży poznał jeszcze podstawy arabskiego. Krasiński znał osiem języków. Francuskim władał bieglej niż polskim. Ostentacyjnie unikał rosyjskiego. Przez całe życie poeci doskonalili swoje umiejętności, czytywali największe dzieła w oryginale, a później wykorzystywali elementy obcych kultur i egzotyki, by tworzyć najwspanialsze, pełne indywidualizmu i oryginalnej wizji dzieła polskiego romantyzmu.
Z wielkim zainteresowaniem pochłania się tę dopieszczoną edytorsko, napisaną ze swadą i erudycją, ale także niepozbawioną humoru książkę. Monografia nigdy nie miała pozostać jedynie zbiorem ciekawostek historycznych, stała się pretekstem do różnorodnych rozważań. Autor interesuje się między innymi kwestiami związanymi z etymologią – nauką badającą pochodzenie wyrazów. Ten wątek pozwala cofnąć się jeszcze bardziej w czasie, spojrzeć w mroki przeszłości, a także zastanowić się nad naturą człowieka. Pozwala także zobaczyć w zupełnie nowym świetle pułapki pogrążonego w szumie medialnym „raju informacyjnego”, w którym żyjemy. Wszystkie refleksje łączą się w fascynującą opowieść o języku, który jest fundamentem każdej kultury, a zarazem doskonałym źródłem wiedzy o niej. Narzędziem czułym na wszelkie (polityczne, ekonomiczne i obyczajowe) zmiany.

                                   Recenzja opublikowana w: FA nr 09/2016


piątek, 14 października 2016

Biografia Józefy Szembekowej - czyli koło fortuny i klątwa "Niebezpiecznych związków"

Wydawnictwo: Wydawnictwo LTW
Autor: Magdalena Jastrzębska
Data premiery: 2015
Liczba stron: 256


„Listy z Kresów. Opowieść o Józefie z Moszyńskich Szembekowej” -  to książka, która oferuje znacznie więcej, niż sugeruje podtytuł. Nie można było przecież skonstruować portretu tak wyjątkowej arystokratki bez wniknięcia w spory kawałek polskiej historii. Jest to biografia fascynującej kobiety, ale także zaduma nad losem powstańców, zesłańców i bohaterów narodowych i opowieść o dziejach wielkich majątków położonych na Wołyniu i Podolu, które dawno już przepadły w odmętach czasu i w zawirowaniach historii. To opowieść, która skupia się na ukazaniu doli Polaków z Kresów Rzeczypospolitej u schyłku barwnej epoki. To wreszcie saga rodu Moszyńskich, ponieważ autorka dociera do źródeł powstania ich legendarnej fortuny i odkrywa jedną z przyczyn jej spektakularnego upadku.

Przez lata dzieje rodu Moszyńskich niemal zupełnie zostały zapomniane, wystarczyło jednak przeprowadzić kwerendę w muzeach, archiwach i bibliotekach, by okazało się, że ich historia jest unieśmiertelniona w dziennikach i wspomnieniach różnych osobistości, w listach, portretach malarzy (w dziełach Jana Matejki), a także w utworach literackich, bo przecież swój prestiż rodzina zawdzięcza mariażowi z córką słynnej hrabiny Cosel ( którą uwiecznił w swej powieści Józef Ignacy Kraszewski), a ważny epizod z życia rodziny natchnął Jarosława Iwaszkiewicza do napisania opowiadania i dramatu.


Bohaterka książki – Józefa z Moszyńskich Szembekowa była córką niedobranej pary. Jej ojciec – Piotr Moszyński, zesłany za działalność konspiracyjną, przez wiele lat rozdzielony z rodziną, cieszył się niezwykłym autorytetem wśród rodaków, w pewnym sensie imponował nawet samemu carowi. Matka – Joanna Moszyńska, a później Jurjewiczowa - była kobietą słabą i podatną na wpływy. Nie zdołała nie tylko wywiązać się z obowiązków matki i żony, ale także nie uniosła presji środowiska, które w żonach zesłanych patriotów (zwłaszcza tak majętnych) szukało wzorów bohaterskiej postawy, oczekiwało trwania przy mężu i roztaczania opieki nad zesłańcami. Taką protektorką okazała się jedna z najbliższych przyjaciółek domu – Róża z Łubieńskich Sobańska, którą nazywano „Różą Sybiru”. Joanna Moszyńska przez kilka lat starała się, co prawda, o wyjazd do męża, ale gdy w końcu taka możliwość się pojawiła – hrabina zmieniła zdanie. Nie tylko nie wyjechała, ale już zdążyła zaplanować sobie życie z innym partnerem, w dodatku - z oficerem rosyjskich huzarów. Istnieją pewne spekulacje dotyczące udziału i manipulacji pani Wesołowskiej (nauczycielki i damy do towarzystwa) w sprawie połączenia hrabiny z oficerem i właśnie ten motyw zainspirował Jarosława Iwaszkiewicza do napisania opowiadania (oraz jego scenicznej przeróbki). „Noc czerwcowa” jest opowieścią (dramatem), który mówi o miłości, powinności i zdradzie, ale Iwaszkiewicz ukrył prawdziwe imiona swych bohaterów, a poza tym udało mu się wyeksponować uniwersalny dramat człowieka. Nie potępił jednoznacznie hrabiny, uczynił z niej również postać tragiczną, dowodząc, że „każdy człowiek ma swój Sybir”.Wróćmy jednak do naszej bohaterki. Życie Józefy pod wieloma względami układało się dramatycznie. W dzieciństwie została pozbawiona rodziców (matka pochłonięta była sobą), z ojcem mogła kontaktować się jedynie poprzez korespondencję. Zachowane listy z tego okresu zachwycają kaligrafią - zwłaszcza, gdy dociera do nas, że pisało je kilkuletnie/kilkunastoletnie dziecko, a stają się przejmujące - gdy dowiadujemy się, jakim okrucieństwem nauczycielki zostały okupione. Dzieciństwo i młodość Józefy to w dużej mierze walka rodziców o opiekę nad nią, ponieważ po rozwodzie matka nagle uzmysłowiła sobie własne obowiązki. A może raczej dotarło do niej (nie bez udziału jej nowego męża), że córka jest główną właścicielką fortuny? W tej batalii wygrał ojciec, któremu udało się po ośmiu latach rozłąki sprowadzić córkę do siebie. Mieszkali razem aż do jej zamążpójścia.

Przebywając pod dachem ojca Józefa poznała jego ideały (Piotr Moszyński zadbał o odpowiednie wykształcenie, w jego biblioteczce nigdy nie brakowało patriotycznych, nawet zakazanych książek; przekonujemy się także, że był nowoczesnym rodzicem – podarował przecież córce egzemplarz książki „Niebezpieczne związki” Laclosa). Józefę wkrótce połączyła przyjaźń z innym legendarnym patriotą, żołnierzem powstania listopadowego i zesłańcem, dużo starszym od siebie - hrabią Romanem Sanguszką. Za mąż jednak wyszła niefortunnie (to słowo jest zupełnie na miejscu) za Józefa Szembeka. Kandydat odpowiadał zarówno ojcu i córce, o ile jednak Piotr Moszyński szybko dostrzegł wady zięcia i próbował jakoś zaradzić – Józefa nigdy nie przyjęła słów krytyki, a kolejne ciosy przyjmowała ze stoickim spokojem. Jest w tym jakaś przewrotność losu... Być może pozostała do końca oddaną, lojalną żoną, ponieważ podświadomie chciała postępować zupełnie inaczej, niż jej matka?Przyznaję, że opowieść o Józefie Szembekowej zachwyciła mnie, a jednocześnie głęboko zaintrygowała. Penie trochę inaczej, niż wynikałoby to z intencji autorki. Doceniam pracę Magdaleny Jastrzębskiej, bo nie można nie docenić godzin poświęconych w archiwach, ale także pięknej polszczyzny i jasnego stylu; mam wielkie uznanie dla pasji, której zawdzięczamy wydobycie Józefy z mroków niepamięci. Jednocześnie jednak – (och!, z pewnością to zasługa Jastrzębskiej, ale także Kraszewskiego, Matejki i Iwaszkiewicza, w pewnym sensie także - Agaty Tuszyńskiej, która swego czasu oddała należne miejsce w literaturze innej Józefie) – zaczęła mnie gnębić myśl, że w całej historii, a przede wszystkim w samej bohaterce – tkwią jeszcze nieodkryte pokłady potencjału literackiego. Sama biografia przecież układa się w gotową konstrukcję fabularną, a wszelkie dramatyczne zwroty w życiu bohaterki musiały generować cały szereg rozterek, które Jastrzębska naświetliła na tyle, na ile pozwoliła formuła biografii. Mogłyby one jednak stanowić doskonały punkt wyjścia do psychologicznej rozbudowy postaci i zaowocować stworzeniem złożonej i niejednoznacznej bohaterki. Cóż by to była za bohaterka!W głowie kłębi się mnóstwo pytań… Jak się czuło dziecko, któremu wmawiano, że jest upośledzone z powodu rudych włosów? Co przeżywało, gdy chciało przelać całą swoją miłość i tęsknotę do ojca, a nauczycielka po raz dwudziesty darła list i kazała przepisywać na nowo? Jak wyglądało powolne dochodzenie do równowagi i odkrywanie własnej wartości? Czy Józefa kiedykolwiek zrozumiała swoje znaczenie i miejsce w świecie? Dręczy mnie też kwestia: czy rzeczywiście tak łatwo mogła przełknąć powtórny ożenek swego ojca ze swoją rówieśnicą i najbliższą przyjaciółką? Ileż musiało kosztować ją udręki w pogodzeniu się z tą decyzją! A sprawa Sanguszki? Czy niechęć starej matki zrujnowanego hrabiego mogła stać się przeszkodą dla gorącego uczucia? I dlaczego matka raczej nie naciskała na mariaż, skoro Józefa była piękną, inteligentną kobietą, a zarazem najpotężniejszą partią w kraju? Czy młoda dziewczyna doprawdy tak łatwo pogodziła się ze szlachetną rezygnacją swego wybranka? A może wcale nie było tak silnego uczucia? Co sprawiło, że mając tyle pięknych patriotycznych przykładów wokół siebie – Józefa oddała serce zwykłemu lekkoduchowi, który dość przewrotnie, na jej zgubę, zmaterializował się chyba wprost z kart książki „Niebezpieczne związki”?

Podczas lektury "Listy z Kresów..." czytelnik musi sobie odpowiedzieć na wiele podobnych pytań i po głębszym namyśle dojdzie do wniosku, że nie da się na nie w sposób łatwy i przyjemny odpowiedzieć. Właśnie w tych pytaniach i kolosalnych dylematach można odnaleźć psychologiczno-literacki potencjał, który być może kiedyś natchnie kogoś do napisania biografii Józefy Szembekowej pod takim właśnie kątem...


czwartek, 6 października 2016

PRZYGODY Z BAJKOWYM PRZEWODNIKIEM, CZYLI RELACJA Z PODRÓŻYNadszedł czas, by kupić wnukowi buty do wędrowania po górach. Właśnie ukończył pięć lat, a już dawno z mężem postanowiliśmy, że gdy to nastąpi, zabierzemy go na wyprawę. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ jest to zupełnie magiczny wiek w kontaktach wnuka z jego dziadkami.


[Świątynia Wang w Karpaczu. Główna przyczyna kierunku naszej wyprawy]


Pamiętam tę chwilę, gdy miałam pięć lat i listonosz przyniósł mi pierwszą w życiu pocztówkę od babci, która przebywała na wczasach w Karpaczu. Widoczek przedstawiał Świątynię Wang, a pocztówkę mam do dziś. Mój mąż miał pięć lat, gdy dziadkowie zabrali go na Śnieżkę. Pamięta napotkanych ludzi, a nawet tematy rozmów, a ponieważ te obrazy często do nas powracają - postanawiamy podarować naszemu wnukowi podobne wspomnienia. Chcemy zabrać go na szlak. Szczególnie frapuje nas Szklarska Poręba, która leży blisko Karpacza i Śnieżki, więc gdy plany nabierają kształtu - stwierdzamy, że zatrzymamy się właśnie w tej miejscowości.

Długo przygotowujemy się do wycieczki. Wrzesień zapowiada się wyjątkowo pięknie, a kiedy wszystko dopięte jest na ostatni guzik – przychodzi pogorszenie pogody. Akurat na wyjazd! Nie zmienimy już terminu. Możemy jedynie dostosować plany do pogody... Ale co zrobimy, gdy zupełnie nie będzie można wyruszyć w góry? Jak sprawić, by ten wyjazd nawet w deszczu okazał się atrakcyjny dla dziecka? Z kłopotu wybawiła nas książka.
Skoro wyjeżdżamy z dzieckiem, to chcemy poznać miejscowość z jego punktu widzenia, a do tego potrzebny jest przewodnik, który może zaciekawić małego odkrywcę. I okazuje się, że na pomoc przychodzi nam Wydawnictwo Ad Rem, które przygotowało całą serię przewodników dla dzieci; znajduję wśród nich dokładnie to, czego potrzebuję: bajkowy przewodnik „Szklarska Poręba. Magiczne miasto Ducha Gór”. Wyczekuję go z niecierpliwością, zastanawiam się czy będzie atrakcyjny dla dziecka, a zarazem kompetentny. Muszę przecież na jego podstawie ustalić kilka wariantów wycieczki, dostosowanych do każdej pogody. I książka okazuje się prawdziwym strzałem w dziesiątkę!Wyjeżdżamy wcześnie i dopiero w samochodzie, przewidując, że droga będzie się dłużyć – wyciągam książkę. Wnuk jest zaciekawiony. Przy okazji jest pasowany na prawdziwego turystę. Ma buty, plecak i najprawdziwszy przewodnik. Od razu zabiera się do wertowania, bo publikacja jest kolorowa i wyróżnia się ładną szatą graficzną. Przewodnik jest pomysłowo skonstruowany. Po lewej stronie znajdują się zwięzłe informacje, adresy i fotografie miejsc, które warto zobaczyć. To część przydatna dla dorosłych. Po prawej – te same informacje ujęte zostają w formę ilustrowanej opowieści, a jej bohaterami są skrzaty i ich magiczny opiekun i przewodnik: Duch Gór – Karkonosz.


["Plony" naszego wyjazdu. Po prawej - jeden z tajemniczych hologramów odrysowany na kartce.]


Czytamy w drodze kilka opowiadań, nasz wnuk poznaje legendy związane ze Szklarską Porębą. Pojawiają się zupełnie dotąd obce dla niego nazwy: bracia Hauptmann, Wlastimilówka, Chybotek, piryty, Szklarka, Walonowie… Jeszcze wszystkiego nie ogarnia, ale oczy okrągleją mu z ciekawości i brniemy dzielnie przez fotografie, obrazki i kolejne legendy. Zaciekawia go świat Karkonosza i jego skrzatów, a najbardziej - Chybotek... 

Do przewodnika dołączona jest mapa Szklarskiej Poręby. Teraz łatwiej będzie zlokalizować poszczególne atrakcje. A jeśli ktoś woli - może skorzystać z kilku propozycji kierunku zwiedzania miejscowości (przewodnik proponuje różne szlaki tematyczne). Naszą uwagę przyciąga zaproszenie do wzięcia udziału w grze terenowej, w której cała rodzina może wcielić się w poszukiwaczy skarbów; to wycieczka „Magicznym Szlakiem Ducha Gór”.

Przewodnik informuje, że zabawę należy rozpocząć w centrum miasta, w punkcie Informacji Turystycznej, w której poznamy szczegóły trasy i zaopatrzymy się w niezbędny pakiet startowy. Gra rozpoczyna się dokładnie w tym miejscu, bowiem przed budynkiem IT znajduje się pierwszy granitowy głaz i jedna z wielu tabliczek, które musimy odszukać. Wszystkie głazy ustawiono w punktach, które tworzą szlak. Ważnym miejscem może się okazać: malowniczy punkt widokowy, niezwykła formacja skalna, muzeum czy wodospad. Studiując mapę odkrywamy, że wybrane miejsca są wyraźnie oznaczone, a obiekty nie leżą szczególnie daleko od siebie.  Zabawa polega na tym, by dotrzeć do wskazanych punktów, odnaleźć granitowe głazy oznaczone płaskorzeźbami (łatwo je zauważyć) i znaleźć na nich (lub przy nich) małe tabliczki z wygrawerowanymi tajemniczymi symbolami. To nasze skarby. Do nich należy przyłożyć kartkę z notesu i zakreślić jej powierzchnię ołówkiem, a wówczas wyłoni się hologram, który jest dowodem na to, że dziecko „zaliczyło” kolejny punkt na szlaku. Zebranie odpowiedniej ilości hologramów daje gwarancję zdobycia cennego trofeum: CERTYFIKATU „ODKRYWCY SZKLARSKIEJ PORĘBY”.
Dolny Śląsk wita nas zachmurzonym niebem. Przestajemy się łudzić, że uda nam się wyjść na Śnieżkę czy na nieco niższą Szrenicę. Musimy uruchomić plan „B”. Rozmawiamy o kolejnych obiektach, które możemy odwiedzić zanim dotrzemy do Szklarskiej Poręby. „Ale ja bym chciał szukać skarbów” – odzywa się wnuk i stuka palcem w fotografię przedstawiającą Chybotka. Zatem, postanowione. Mimo deszczu i braku możliwości wyjścia w góry – spędzimy jednak dzień na szlaku. Na „Magicznym Szlaku Ducha Gór”. Karkonosz już zdążył rzucić na mojego wnuka swój czar.

Dzień jest mglisty, co jakiś czas atakują nas fale mżawki, która ma wyraźną ochotę przerodzić się w deszcz. Ale czy może nam zagrozić jakaś mżawka, skoro jesteśmy uzbrojeni w przeciwdeszczowe peleryny? Cały dzień bawimy się wybornie. Szukamy oznaczonych głazów i odwiedzamy fantastyczne miejsca: Lipę Sądową, Skałkę Karczmarza, Wodospad Szklarki, Leśną Hutę. Kilkakrotnie samochodem przemierzamy najsłynniejszy zakręt w Polsce - Zakręt Śmierci. Duże wrażenie robi na nas Chata Walońska, która wyłania się przed nami wprost z mgły, a może z jakiejś prastarej legendy? Co prawda jest zamknięta, ale przed nią odkrywamy wystawę fantastycznych rzeźb lokalnego artysty. I najważniejsze: wspinamy się na Chybotka, dosyć sporą skałę położoną na kilku kamiennych blokach, którą łatwo można rozkołysać (skrzaty twierdzą, że Chybotek zamykał niegdyś wejście do podziemnego skarbca Ducha Gór, a one wiedzą, co mówią). Mżawka? Jaka mżawka? Czy ktoś miał czas ją zauważyć?


[Przewodnik zwraca uwagę na różne postacie, w które wciela się Karkonosz. Przez całą wycieczkę ich szukamy. Przekonujemy się, że Duch Gór towarzyszy nam wszędzie]


Dopiero wieczorem wnuk ma możliwość, by rozłożyć się z przewodnikiem i przyjrzeć się jego kolorowym dodatkom (kredki, notesik, linijka, karty do gry i pocztówki). Jego zainteresowanie nie słabnie, bo przewodnik to przecież nie tylko fotografie i bajki. To także mnóstwo ciekawostek (np. przegląd miejscowej fauny i flory), wydawca pomyślał nawet o gimnastyce dla umysłu. Mały podróżnik znajdzie w nim zagadki, gry i labirynty, krzyżówkę oraz rysunki do pokolorowania.

Trzeba przyznać, że Szklarska Poręba jest miejscem wymarzonym na zorganizowanie rodzinnego wypadu. Miasto jest doskonale przygotowane pod względem promocji regionu, a zwłaszcza - popularyzowania aktywnego wypoczynku połączonego ze zwiedzaniem. Jest świetnie oznakowane, przyjazne dla turystów i atrakcyjne dla dzieci. Nawet w deszczu. „Bajkowy przewodnik” - jest jednym z elementów wspaniale przygotowanego przedsięwzięcia. 


Wracamy przepełnieni wrażeniami i jeszcze w drodze stwierdzamy, że podjęliśmy słuszną decyzję, a pozostanie w domu, nawet podczas deszczowego weekendu byłoby największym błędem. W zasadzie zastanawiam się nawet czy Karkonosz nie urządził nas tak specjalnie… W końcu będziemy musieli wrócić, żeby zabrać wnuka na Szrenicę i Śnieżkę…

poniedziałek, 3 października 2016

"sZAFa" # 59 wrzesień 2016


 WŁAŚNIE UKAZAŁ SIĘ NAJNOWSZY NUMER KWARTALNIKA LITERACKO-ARTYSTYCZNEGO, POZWÓL SIĘ ZAPROSIĆ! Za oknem szaruga, a na Ciebie czeka przytulna "sZAFa" regały pełne poezji i prozy, półki z ciekawymi rozmowami i szuflady
 wypełnione recenzjami. Wśród rozmaitych tematów odkryć można rozmowę
 Małgorzaty Południak z artystą malarzem, grafikiem, ilustratorem, twórcą
 komiksów i scenarzystą - Tadeuszem Baranowskim, felietonik Wioletty Leśków-Cyrulik,
 recenzję magnetycznego tomiku Mullaghmore - i wiele innych interesujących
 artykułów i utworów. Niezmiernie cieszę się, że w głębi sZAFy udało mi się znaleźć także
 przegródkę i przyjazną przestrzeń dla siebie.
Wśród tekstów, posortowanych w szufladkach, wyszperacie  recenzję:
 Polka, Węgierka - dwie bratanki

Zapraszamy do lektury!


środa, 28 września 2016

W poszukiwaniu utraconej tożsamości, czyli "Osaczenie" F.C. Tillera


Mam słabość do norweskich pisarzy, zwłaszcza do prozy psychologicznej i do niedawna byłam przekonana, że w tej dziedzinie Knausgård długo pozostanie poza wszelką konkurencją.  Szybko jednak przyszło mi ten pogląd zrewidować – właśnie ukazał się pierwszy tom trylogii C.F. Tillera – muzyka, historyka oraz pisarza, który przebojem wdarł się do ścisłej czołówki twórców skandynawskich.

„Osaczenie” to książka frapująca – oparta na oryginalnym pomyśle i nietypowej konstrukcji; a jednocześnie jest głęboko osadzona w skandynawskich tradycjach kulturowych, zawiera wszystko, co najlepsze w prozie psychologicznej, można w niej rozpoznać wyraźny bergmanowski styl.

Fabuła jest pozornie prosta. W prasie ukazuje się ogłoszenie pracownika szpitala psychiatrycznego apelującego o kontakt z osobami znającymi Davida - pacjenta, który stracił pamięć. Lekarz prosi o listy, które mogą pomóc mężczyźnie odzyskać wspomnienia i tożsamość. Na ogłoszenie odpowiada Jon i Silje - dwójka najbliższych przyjaciół pacjenta z wczesnej młodości oraz Arvid, jego ojczym (wszyscy swego czasu ściśle związani z Davidem, później ich drogi się rozeszły).

Konstrukcja książki jest złożona, nie można jej zakwalifikować jednoznacznie do konkretnego gatunku.  Utwór składa się z trzech części, ukazujących przeszłość z punktu widzenia Jona, Silje i Arvida. Z kolei każda z tych części stworzona jest z przeplatających się fragmentów listów, które mają charakter pamiętników oraz kameralnych scen, ukazujących trójkę naszych bohaterów współcześnie, w relacji z najbliższymi, w konfrontacji z ich własnymi demonami. Bardzo szybko przekonujemy się, czemu służą owe przeskoki; jednak, gdy będziemy pewni, że rozszyfrowaliśmy główny zamysł, okaże się, że autor przewidział jeszcze kilka niespodzianek. Przede wszystkim zwrócimy uwagę, że listy zaczynają ujawniać zasadnicze różnice. Wydają się szczere, ale pełne są przemilczeń, które zostaną uzupełnione przez kolejne osoby w następnych listach. To nie tylko stopniowo wzbogaca paletę barw i niuansów w portretach nadawców, ale wypełnia także wiedzę o enigmatycznym Davidzie. Czy jednak jest dobrym materiałem, który pomoże pacjentowi ustalić prawdziwą tożsamość?
Absolutnie genialnym pomysłem jest ukrycie przed czytelnikiem kluczowego bohatera. Dzięki temu możemy wejść w jego skórę i wyobrazić sobie, jakie wrażenie wywierają na nim kolejne listy. W tym zabiegu kryje się jednak coś więcej. Pozwala stopniowo odkrywać misternie ukrytą sieć powiązań, aż wreszcie uświadamiamy sobie, że związki naszych bohaterów z Davidem są znacznie głębsze i bardziej skomplikowane, niż oni sami gotowi są przed sobą przyznać.

Jon, Silje i Arvid zaangażowali się w odkrywanie przeszłości. Robią to dla Davida, ale także dla siebie. Listy stały się pewnego rodzaju ucieczką (w jednym przypadku – misją) i pretekstem do rozliczenia własnego życia. Temu samemu zresztą służy zestawienie fragmentów listów ze scenkami, w których obserwujemy kolejno każdego adresata pogrążonych we własnej szarej codzienności. Autor płynnie przechodzi od listów do kameralnych scen, które dają czytelnikowi poczucie niemal uczestniczenia w sztuce teatralnej. Jest to efekt zastosowania przez Tillera szczególnej techniki powieściowej, opartej na monologu bezpośrednim wykreowanych postaci, co oznacza całkowitą nieobecność autora, jako przewodnika czy komentatora. Czytelnik pozostaje sam na sam z myślami, z przeżyciami i emocjami bohaterów. 

"Osaczenie" to znakomita powieść. Tiller okazuje się mistrzem w zagęszczeniu emocji w przestrzeni międzyludzkiej i bez wątpienia udało mu się oddać jedyny w swoim rodzaju klimat w relacjach między najbliższymi członkami rodziny, stanowiący wybuchową mieszankę czułości i bezwzględności (nikt nie potrafi użądlić tak celnie, jak najbliższa osoba). Ale przecież nie tylko o ukazanie piekiełka rodzinnego, duchowej walki i życiowych rozczarowań tu chodzi. Autor proponuje nam wyprawę w głąb ludzkiej duszy, w najintymniejsze jej zakamarki, ale tylko po to, by wciągnąć nas w niepokojącą psychologiczną grę, która jeszcze pozostaje częściowo ukryta, ale już toczy się między głównymi bohaterami…


Za możliwość przeczytania książki dziękuję:

piątek, 9 września 2016

Sztuka wybaczania

Co wypada wiedzieć o Ormianach?

Stosunkowo łatwo dotrzeć do informacji, że wywodzą się ze starożytnego ludu indoeuropejskiego, a ponieważ przyjęli chrzest już w 301 roku n.e. - stanowią najstarszy naród chrześcijański. Pochodzą się z Zakaukazia i Wyżyny Armeńskiej, ale w wyniku prześladowań zostali rozproszeni po świecie i tworzą dziś kilkumilionową diasporę. Skąd to rozproszenie? Dzieje narodu są niezwykle burzliwe. W XIV wieku ich tereny popadły w niewolę Imperium Osmańskiego, Ormianie stali się nie-islamskimi poddanymi, podlegającymi odrębnym prawom (wyższe podatki, brak praw politycznych), nigdy jednak nie przestali myśleć o autonomii. Ich nadzieje odżyły w 1878 roku, podczas wojny rosyjsko-tureckiej wojska carskie powitano z entuzjazmem, jako wyzwolicieli. W odwecie wojska tureckie zrównały z ziemią 120 wiosek ormiańskich, rozpoczynając serię masakr. Prześladowania i pogromy, które miały ugiąć i stłamsić ducha Ormian nasilały się, aż przyjęły swoją kulminacyjną formę w roku 1915, gdy rząd Enver Paszy zarządził deportację Ormian z terenu całego tureckiego państwa. Przez wiele lat opinia publiczna nie wiedziała, a raczej - udawała niewiedzę, że eufemizm: deportacja" - maskował prawdziwy charakter działań, które miały na celu planową i całkowitą eksterminację ormiańskiego narodu.

Plan zaczęto realizować 24 kwietnia - od aresztowania i wymordowania przedstawicieli ormiańskich elit. Później ten sam los spotkał większość mężczyzn. Pozostałą część ludności zmuszono do wielodniowej wędrówki w głąb pustyni - bez wody i żywności, w palącym słońcu, z przyzwoleniem na gwałty, rabunki i zbrodnie, których dokonywała okoliczna ludność. Jaki był cel tej tułaczki? Ormianie, którym mimo wszystko udało się przeżyć - mieli trafić do obozów pracy lub zagłady. Mało kto jednak do nich trafiał. Z 18 tysięcznego konwoju Ormian z Erzurumu - dotarło zaledwie jedenaście osób [1].

Obudzenie świadomości

Państwa zachodnie wiedziały o sytuacji Ormian, ale zajęte były prowadzeniem działań na wielu frontach I Wojny Światowej. Po jej zakończeniu nowy rząd turecki, co prawda, wytoczył proces osobom odpowiedzialnym za rzeź, ale to była pusta formalność. Wszyscy oskarżeni zdołali opuścić kraj, żaden wyrok nie został wykonany. Główni sprawcy zginęli później w zamachach dokonanych przez ormiańskich mścicieli z partii danszaków. Z biegiem czasu Turcja rozpoczęła politykę negacji swoich działań, do dziś nie przyznaje się do ludobójstwa. Przez wiele lat opinia międzynarodowa unikała tematu, dopiero w 1984 roku Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (a w 1986 roku - Komisja ONZ ds. Praw Człowieka) uznały masakrę Ormian z 1915 roku za zbrodnię ludobójstwa. Te daty oznaczają początek drogi do budzenia powszechnej świadomości współczesnego społeczeństwa.

Dzisiaj nasza wiedza jest znacznie szersza, co w dużej mierze zawdzięczamy historykom, dziennikarzom, a także literatom. To właśnie oni - nie orężem, ale piórem walczą, by prawda w całej pełni ujrzała światło dzienne. Powstało wiele książek, które ukazują historię Ormian, pisarze wypowiadają się w różnej formie i rozmaitych gatunkach. Znakomitym przykładem jest „Księga szeptów” Varujana Vosganiana (wyrażona w poetycki sposób epopeja narodowa, która właśnie zakwalifikowała się do ścisłego finału Nagrody Angelus). Warto wiedzieć, że Elif Szafak (uznana za najlepszą, obok Orhana Pamuka, współczesną pisarkę turecką) oddała swój głos w sprawie ludobójstwa w powieści „Bękart ze Stambułu”, za co spotkały ją szykany, została oskarżona o obrazę narodu tureckiego. 

Polski czytelnik ma obecnie doskonałą okazję, by poznać kolejny głos w tej sprawie. Aline Ohanesian podjęła wątek exodusu narodu ormiańskiego w swojej debiutanckiej powieści, która natychmiast zdobyła uznanie międzynarodowej krytyki. „Dziedzictwo Orchana” nie jest historią opowiedzianą przez pryzmat wielkiej polityki, a pisarka nie używa wielkich słów. Ukazuje dramat z perspektywy zwyczajnego człowieka, który nie do końca rozumie jakie są przyczyny nieszczęść, które na niego spadają. Siłą tej prozy jest skupienie się na historii jednostki, co pozwala czytelnikowi zidentyfikować się z przeżyciami i emocjami głównych bohaterów. Powieść ukazała się w Polsce pod koniec sierpnia, natomiast jej światowa premiera miała miejsce w 2015 roku - dokładnie w setną rocznicę tragicznych wydarzeń.


Fabuła książki

W roku 1990, w tureckiej wsi umiera ekscentryczny przedsiębiorca - Kemal Turkoglu, który zostawia po sobie kłopotliwy testament. Nie dość, że majątek został rozdysponowany niezgodnie z oczekiwaniami spadkobierców, to jeszcze rodzinny dom przypadł nieznanej kobiecie. Orchan, wnuk zmarłego i dziedzic jego firmy ma dwa wyjścia. Może podważyć testament, który nie jest do końca zgodny z tureckim prawem, albo poznać ukryte motywy dziadka, odszukać tajemniczą kobietę i dowiedzieć się, co ich w przeszłości łączyło.

Seda dożywa swoich dni w ormiańskim domu starców, w Kaliforni. Seda – oznacza „echo” i nie jest jej prawdziwym imieniem. Ma upamiętniać wydarzenia z przeszłości. Staruszka przyjmuje Orchana niechętnie, nie chce słyszeć o domu w Turcji i nie ma ochoty na rozmowy o przeszłości. Jednak sprawy z dokumentami wymagają ponowienia wizyt i po kilku próbach podjęcia rozmowy kobieta zaczyna się przed młodym człowiekiem otwierać. A kiedy zacznie mówić – nic już nie zdoła powstrzymać strumienia bolesnych wspomnień. Tylko czy Orchan jest przygotowany, by usłyszeć prawdę o swoim majątku, pochodzeniu i kraju? A czytelnik? Czy zdoła bez emocji wysłuchać spowiedzi Sedy?

Wraz z bohaterami pogrążamy się we wspomnieniach. Cofamy się w czasie i śledzimy losy młodziutkiej Ormianki i zakochanego w niej tureckiego chłopca. Obserwujemy, w jaki sposób wielka historia bezlitośnie wdziera się między nich i rzuca im zupełnie różne wyzwania. Kemal stanie się żołnierzem, któremu przyjdzie walczyć na froncie I Wojny Światowej. Lucine musi podążyć za swoim fatum. Każde z nich na swój sposób będzie walczyć o przetrwanie…

Uzyskać współczucie, wybaczyć sobie

Czytelnik szybko się przekonuje, że Orchan wcale nie wywołał lawiny wspomnień. Seda i ludzie tacy jak ona – wszyscy, którzy przeżyli pogrom – wygnańcy, ocaleni, sieroty i przybłędy, których nazywano „resztkami miecza” - nigdy się od przeszłości i swoich wspomnień nie uwolnili. Przeżyli, ale do końca życia nosili na barkach brzemię winy, że nie zdołali uratować bliskich. Oni, a później także ich dzieci – stali się strażnikami, a jednocześnie zakładnikami koszmarnej przeszłości.

„Dziedzictwo Orchana” jest mocnym debiutem. Co prawda Aline Ohanesian wykorzystała elementy często eksploatowane w beletrystyce (motyw nieszczęśliwej miłości, konflikt pokoleń, rodzinne sekrety), ale stanowią one zaledwie ramę i pretekst do tego, co dużo ważniejsze – do ukazania wstrząsającej opowieści, którą autorka zbudowała w oparciu o wspomnienia swojej prababki. Książka jest wyrazem hołdu dla niej i dla wszystkich, którzy zdołali przeżyć pogrom. Jest także wyrazem czci dla ofiar. Jakże przytłaczająca jest wiedza, że ci, którzy przeżyli – zazdrościli zmarłym członkom rodziny, którym śmierć podarowała błogosławieństwo niepamięci...


Co zmusza Ormian do powracania do historii, rozpamiętywania bólu i rozdrapywania ran? To proces niezbędny – chociażby z punktu widzenia psychologii. Naród wystarczająco długo milczał. Teraz może swój ból wykrzyczeć, odkryć światu swoją historię i liczyć na to, że wreszcie zostanie odpowiednio zinterpretowana. To nie przywróci ofiarom życia, ale tym, którzy wciąż są więźniami międzypokoleniowej traumy – pozwoli (być może) przejść do następnego etapu żałoby…


piątek, 2 września 2016

Spotkanie z twórczością Urszuli Jaksik


Nieczęsto goszczą na moim blogu książki obyczajowe, co nie znaczy, że ich nie doceniam.  Istnieje całkiem spore grono polskich autorek, którym kibicuję, ich książki traktuję jak odwiedziny u dobrych znajomych i wypatruję nowości. Jedną z nich jest Urszula Jaksik – która mnie zaintrygowała, jako autorka i osobowość. Jest przykładem kobiety, która nie tylko wierzy, ale także realizuje swoje marzenia.Nie do końca można powiedzieć, że debiutowała późno, ponieważ w 1981 roku wygrała konkurs w „Płomyku”, ale potem na długie lata odłożyła pióro do szuflady… Czytelnicy miesięcznika „Twój STYL”, którzy w numerze 7(300) Lipiec 2015 natknęli się na obszerny artykuł o innym konkursie literackim i na wywiad z Urszulą Jaksik, znają okoliczności jej ponownego debiutu. Można także zajrzeć do rozmowy (tutaj), którą miałam przyjemność przeprowadzić, a która dotyczyła m.in. obrazu kobiet śląskich zawartych w książce „Zaułek szczęścia”. Wspominam o tym, ponieważ autorka pochodzi z Bytomia, a ja (czytelniczka i Ślązaczka) szukam w jej książkach śląskich smaczków; w samej zaś sylwetce autorki z dumą rozpoznaję cechy, które cenię w swoich pobratymkach…

W największym skrócie: Urszula Jaksik jest osobą, której życie nie rozpieszczało. W 1997 wzięła udział w konkursie literackim ogłoszonym przez „Twój STYL” pod hasłem „Miesiąc z życia kobiety”. Zgłosiło się ponad 300 osób, a jej praca, która należała do najlepszych, została opublikowana na łamach miesięcznika i wydana w formie książki. W tym momencie Urszula Jaksik uwierzyła w siebie, w moc swoich marzeń i siłę tkwiącą w kobiecie. Dzisiaj zostawiła już wiele problemów za sobą, ukończyła Uniwersytet Trzeciego Wieku, zaczęła podróżować, pasjonuje się fotografią i oczywiście realizuje się w twórczości. Pisze książki, których tematem nie jest już „wybrany miesiąc z życia kobiet” - ale to, co w ich życiu jest najistotniejsze i najtrudniejsze.

W książkach autorka skupia się na relacjach matki i dziecka i krąży wokół tematu, który stanowi najtrudniejszy aspekt macierzyństwa – wokół choroby. W „Zaułku szczęścia” to niepełnosprawność matki; w „Domu nad brzegiem oceanu” – nieuleczalna choroba dziecka. Najnowsza książka: „Odwrócone życie” - zawiera podobne elementy, ale jest dojrzalsza. Jest pokłosiem prawdziwej podróży na Teneryfę, a śląskie elementy (dzieciństwo w familokach, życie śląskich kobiet, krajobraz i wygląd górnośląskiej aglomeracji) wplecione są w akcję znacznie śmielej. Jasno też został skrystalizowany pogląd, który przenika wszystkie książki autorki, a teraz stał się mottem, że wszystko, co nam się przydarza ma przyczynę i swój głęboko ukryty sens…W najnowszej książce poznajemy losy kilku bohaterów. Aldona, Ewa, Teresa, Artur i Wiktor – to osoby w różnym wieku, spokrewnione z sobą, bądź nie. Mieszkają w różnych miejscach, nawet w różnych strefach klimatycznych. Niektórzy nigdy się nie spotkają i nie dowiedzą o swoim istnieniu, ścieżki innych przetną się w zaskakujący sposób. W zasadzie trudno jednoznacznie stwierdzić, czyje losy są kluczowe. Wszyscy mają do spełnienia swoje zadanie i z różnych przyczyn ich życie jest „odwrócone”. Wszyscy w pewnym sensie coś tracą, ale jednocześnie także coś wygrywają… Śledząc ich postępowanie - przekonujemy się, że to nie odległość mierzona w kilometrach decyduje o tym, czy jesteśmy blisko z drugą osobą. Czasem niebezpiecznie oddalamy się, nawet, gdy żyjemy pod jednym dachem.

Samotność jest siostrą cierpienia. Człowiek znosi swój ból w samotności, nie zdając sobie sprawy, jak wielu ludzi przeżywa pokrewne problemy… Aldona i Ewa – to kobiety, które nic o sobie nie wiedzą, chociaż mają wiele wspólnego. Żyją w odmiennych realiach, ale pochodzą ze Śląska, a los nie oszczędził im traumatycznych przeżyć. Obie zbyt szybko musiały nauczyć się samodzielności i każda postanowiła to zrobić na własnych zasadach. Tylko czy azyl, który sobie zbudowały okaże się całkowicie bezpieczny? Aldona schroniła się na drugim końcu świata. Znalazła dom i pracę na Teneryfie i zgodnie z tym, co sobie założyła – nigdy nie uzależniła się od mężczyzny. Tylko jak na tej rajskiej wyspie i w samotności poradzić sobie z nieuleczalną chorobą syna? I dlaczego to, co jest wybawieniem dla jednej osoby – musi zostać okupione bólem drugiej?

Przyglądając się niełatwym decyzjom bohaterów - poznajemy różne wymiary samotności i rodzaje ucieczki. Możemy dojść do wniosku, że nigdy do końca nie jesteśmy w stanie rozszyfrować swoich bliskich. Przekonujemy się także, że samodzielność posiada zalety i wady. A jednej strony - człowiek dojrzewa dopiero wtedy, gdy bierze życie we własne ręce, ale kiedy mu się wydaje, że panuje już nad wszystkim – przewrotny los uświadomi mu, że nigdy nie będzie całkowicie wolny i niezależny… Podobnie, jak w poprzednich książkach – Urszula Jaksik wypowiada się także o niełatwych relacjach rodziców i dzieci i ukazuje najtrudniejszą stronę macierzyństwa, rzuca swoim bohaterom wyzwania najcięższego kalibru. Jednakże trzeba wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie jej pisarstwa – nawet, gdy boleśnie doświadcza swoich bohaterów, autorka nie zamierza epatować nieszczęściem i dramatem. Wręcz przeciwnie. W najbardziej beznadziejnych przypadkach dostrzega - jeśli nie promyk nadziei, to przynajmniej światełko pocieszenia…

Pomijając małego chochlika, który wkradł się do korekty – książka wypada bardzo pozytywnie. Na uwagę zasługuje przede wszystkim doskonała kreacja Ewy i Artura – młodych ludzi, którzy prowadzą skrajnie odmienny tryb życia, różnią się diametralnie, ale doświadczają zupełnie takiego samego wyalienowania. To największy atut tej książki. Autorka wykazała się doskonałą znajomością psychiki młodego człowieka. Portret Ewy i Artura – to bardzo realistyczne studium samotności. To wyrazista i dobrze skrojona para bohaterów, których czytelnik na długo zatrzyma w pamięci. 

Za książkę dziękuję Wydawnictwu: Pascal